Zonterapi

Zonterapi kan bota sjukdomar med hjälp av tryck på fötterna, händerna och örat. Detta enligt östasiatisk uråldrig medicin.


Zonterapi

Här är reflexpunkterna på fötterna som är kopplade till olika kroppsdelar och organ.

Zonterapi – uråldrig behandlingsform

Zonterapi är en behandlingsform som sägs kunna bota sjukdomar i hela kroppen. Behandlingsformen har använts i tusentals år och härstammar ifrån Kina men används mycket i hela Asien.  

Reflexpunkter återspeglar organen

I Zonterapi utgår man ifrån olika reflexpunkter på fötterna, händerna och örat. Vissa punkter motsvarar ett organ eller en kroppsdel. Med en tryckteknik kan man på så sätt stimulera ett organ genom att trycka på ett visst ställe på foten.

Trycken kan ske med båda tummar, fingrar eller en speciell tryckmaskin.

Zonterapi fungerar genom energifält

Enligt zonterapeuter fungerar detta genom de så kallade fjorton meridianerna som förbinder kroppens organ med varandra. Sex av dessa tolv går igenom fötterna.

En meridian är en form av energi. Det är inte en blodådra eller en nervbana. En meridian kan du inte se och det är inte vetenskapligt bevisat att de finns. Men enligt den kinesiska läkarkonsten finns dessa meridianer och har stor påverkan på vår kropp.

Smärta är obalans

Enligt zonterapin är smärta bara en obalans i en zon. En zon kan vara blockerad på olika sätt, av exempelvis dålig blodcirkulation. Om kroppen är i obalans kan den inte läka sig själv. Så för att bli av med smärta måste kroppen först hamna i balans.

Om du exempelvis har ont i ryggen kan det vara är symtom på att du har obalans i kroppen, vilket zonterapi kan rätta till (enligt denna lära).

Detta kan zonterapi behandla

Zonterapi kan exempelvis lindra ryggont, magproblem och sömnsvårigheter. Zonterapi stärker också immunförsvaret, avlägsnar slaggprodukter, balanserar blodtrycket och blodsockret.